Mariagerfjord Dagpleje

En god start.
Det er værdifuldt med en tryg hverdag i dagplejehjemmet sammen med dagplejeren og de andre børn. 
Se mere om kommunens dagplejetilbud her

I Hadsund KulturCenter er der etableret en legestue som benyttes af forskellige dagplejere i løbet af ugen.
Kontakt Legestuen Pejtersborgvej 19 på tlf.: 20 58 64 91

 

 

Hadsund Kulturcenter   |   Kirkegade 2-4   |   9560 Hadsund   |   hagmo@mariagerfjord.dk   |   Tlf.: 97 11 46 30  |  Om HKC