Hadsund Kulturcenter

Hadsund KulturCenter
 - fra skole til kulturcentrum

I slutningen af 1990’erne besluttede byrådet i Hadsund Kommune, at der skulle opføres en ny skole i byen og at den gamle skole på Kirkegade skulle ombygges til boliger og et kulturcenter.

I september 2006 flyttede de første beboere ind og dørene til kulturcentret blev åbnet.
Resultatet blev 68 lejligheder, en ny biograf, en café, et bibliotek, mødelokaler og en koncertsal.

Man kan stadig genkende elementer fra skoletiden - for eksempel er de fine granitgulve bevaret i hele centret.

Hvad der også kendetegner HKC er de mange Henry Heerup billeder. Billederne hang på skolen og er nu en smuk del af KulturCenteret. Det store værk "Årstiderne" hænger i foyeren til glæde for de mange brugere af centret.
I biblioteket findes der flere af Heerups værker, som virkelig er et besøg værd.
Man kan blandt andet finde, det eneste værk som Heerup nogensinde har signeret forkert.
Historien siger, at Heerup netop var ved at signere billedet, da telefonen ringer, og han får at vide, at han ar blevet morfar.
Så kan man da godt forstå, at han skrev forkert!

 Litografien med "Svanemor" kan ses på Hadsund Bibliotek

I forbindelse med opstarten af HKC i 2006 blev der dannet en Brugerforening, som er med til at  sikre samarbejde og netværk mellem foreninger og brugere af kulturcentret. Brugerforeningen styres af et Brugerråd, der fungere som et bindeled til kommunens Kultur og Fritidsforvaltning og den daglige ledelse af centret.

Mødelokalerne stilles gratis til rådighed for foreninger i Mariagerfjord Kommune. I løbet af årerne er brugen af kulturcentret steget støt – for eksempel var der en stigning på booking af lokalerne fra 2009 til 2010 med hele 17,8 %.

I dette tidsrum blev også Koncertsalen renoveret. I det oprindelige budget, havde der ikke været råd til at renovere den gamle aula fra skoles tid og både scene og akustik lod meget tilbage at ønske sig. Men i 2009 bevilligede Mariagerfjord Kommune og LAG Himmerland penge til et projekt der skulle forbedre koncertsalen.
I dag fremstår den som et flot og multifunktionelt rum som er velegnet til koncerter, foredrag og konferencer.

 

Hadsund Bibliotek 97 11 46 30          KulturCafeen 98 57 10 26          Hadsund Bio 1+2 98 57 10 46          Frivillig i bio          Mere om HKC    

Hadsund Bibliotek 97 11 46 30          KulturCafeen 98 57 10 26          Hadsund Bio 1+2 98 57 10 46          Frivillig i bio          Mere om HKC    

Nordjysk Webdesign ApS